close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • OPIEKA KONSULARNA

 •  

  Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagłe zachorowanie itp.) ma konstytucyjne prawo zwrócić się do Konsulatu RP z prośbą o pomoc konsularną. Na terenie Federacji Rosyjskiej obowiązuje kompetencyjny podział obszaru na okręgi konsularne (strona główna). Konsul może interweniować po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu, a swoje funkcje może wykonywać jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi. Konsul może czuwać nad tym, aby obywatele polscy nie byli traktowani gorzej przez władze miejscowe, niż obywatele odwiedzanego państwa.

   

  Zakres pomocy udzielanej przez konsula obywatelom RP za granicą:

   

  Kiedy obywatel RP utraci (zgubienie, kradzież, zniszczenie) paszport lub inne dokumenty, konsul po sprawdzeniu tożsamości poszkodowanej osoby wystawi paszport tymczasowy na powrót do Kraju.

   

  Kiedy obywatel RP utraci pieniądze:

   

  • konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce;
  • udzielić informacji i wskazówek dot. możliwości przekazania pieniędzy z Polski drogą bankową lub przekazem, w szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może udzielić pomocy finansowej. Udzielenie pomocy finansowej może być uzależnione od poręczenia majątkowego lub zobowiązania zwrotu otrzymanej kwoty pieniędzy w określonym terminie.

   

  Kiedy obywatel RP zostanie aresztowany:

   

  • konsul może powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania;
  • wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia;
  • pomóc w znalezieniu adwokata;
  • odwiedzać w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób.

   

  W przypadku śmierci obywatela RP za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności
  na miejscu oraz zawiadamia krewnych lub przyjaciół w Polsce.

   

  Czynności, których konsul nie może wykonać:

   

  • Prowadzenie spraw w charakterze adwokata i angażowanie prawników.
  • Płacenie za obywatela grzywien, mandatów, długów hotelowych oraz kosztów sądowych.
  • Świadczenie usług, które są wykonywane przez biura turystyczne, linie lotnicze, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.
  • Organizowanie zakwaterowania, załatwienie spraw meldunkowych.
  • Uzyskiwanie zgody na wykonywanie pracy.
  • Spowodowanie lepszego traktowania obywatela polskiego przez władze miejscowe, niż obywatela własnego państwa.
  • Podejmowanie działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

  Nie należy zapominać, że bezpieczeństwo turystów za granicą zależy przede wszystkim od nich samych, ich zdrowego rozsądku, przewidywania i zapobiegliwości. Nieznajomość przepisów prawnych odwiedzanego państwa w żadnym wypadku nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania i ponoszenia konsekwencji łamania miejscowego prawa

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: