close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • DOWODY OSOBISTE

 •  

  Dnia 1 marca 2015 roku weszła w życie: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.).

  Zgodnie z art. 47 ustawy, posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie i osobiście ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

  Posiadacz dowodu osobistego, który utracił ten dokument dokonuje zgłoszenia na formularzu (art. 48 ustawy), którego wzór został określony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

   

  Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: