close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 21 czerwca 2017

  Zasady wjazdu, wyjazdu i pobytu kibiców – obywateli RP na terytorium Federacji Rosyjskiej

  Wjazd do Federacji Rosyjskiej odbywa się na podstawie ważnej wizy. Warunki otrzymania wiz zostały określone w Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy po planowanej dacie opuszczenia Federacji Rosyjskiej. Przy wjeździe do Rosji nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, ani określonej kwoty pieniędzy. Obywatele polscy posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub kartę stałego pobytu na terenie Rosji, wjeżdżają, przebywają i wyjeżdżają z Rosji na ich podstawie oraz ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, bez obowiązku posiadania wiz. Na granicy istnieje obowiązek wypełnienia otrzymanej karty migracyjnej, jako podstawy do zameldowania w miejscu pobytu. Obywatele polscy, którzy w trakcie pobytu w Rosji utracili dokumenty stwierdzające tożsamość, mogą wyjechać na podstawie nowych dokumentów wydanych przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, bez obowiązku uzyskania wiz wyjazdowych.
  Jednocześnie przypominamy, iż odbiór nowego dokumentu paszportowego (nie dotyczy paszportów krótkoterminowych wydanych w celu powrotu do kraju) zgodnie z Rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 9 czerwca 2003 r. nr 335 art. 80 wiąże się z koniecznością uzyskania wizy rosyjskiej do nowego dokumentu na pisemny wniosek osoby / instytucji zapraszającej. Zalecamy wcześniejsze uzyskanie informacji dotyczącej procedury otrzymania wizy rosyjskiej w odpowiednich organach Służby Migracyjnej MSW FR.
  Obywatele polscy podróżujący tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej są obowiązani posiadać ważną rosyjską wizę tranzytową. Wiza tranzytowa wystawiana jest na okres 10 dni. Z obowiązku posiadania wizy zwolnieni są pasażerowie podróżującym samolotem, przelatujący tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej, posiadający dokumenty uprawniające do wjazdu do państwa docelowego oraz bilet lotniczy z potwierdzoną data wylotu z przesiadkowego portu lotniczego na terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 24 godzin od chwili przybycia. Osoby te nie mogą opuszczać terytorium portu lotniczego bez stosownego zezwolenia właściwych władz granicznych.

  Zgodnie z obowiązującym prawem migracyjnym, z obowiązku wizowego zwolnieni są uczestnicy zorganizowanych wycieczek turystycznych, przybywający do portu w Petersburgu na promach, posiadających zezwolenie na wykonywanie przewozów pasażerskich lub na statkach wycieczkowych. Uczestnicy takiej wycieczki mogą przebywać na terytorium Rosji bez wiz w okresie do 72 godzin pod warunkiem mieszkania na promie lub statku albo w innym miejscu wskazanym w programie wycieczki (dotyczy tylko turystów przybywających do Rosji na promach). Warunkiem niezbędnym jest również posiadanie ważnego paszportu oraz przedłożenie władzom portu listy pasażerów promu lub statku wraz z programem wycieczki. Po wyjściu na ląd, uczestnicy wycieczek mogą przebywać tylko w miejscach wskazanych w programie.

   

   

  W związku z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa w okresie trwania pucharu konfederacji FIFA 2017 roku w Federacji Rosyjskiej oraz mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA 2018 roku na terytorium miast Kazania, Moskwy, Sankt Petersburga, Soczi w okresie od 1 czerwca do 12 lipca 2017 r. oraz na terytorium miast Wołgogradu, Jekaterynburga, Kazania, Kaliningradu, Moskwy, Niżnego Nowgorodu, Rostowa nad Donem, Samary, Sankt Petersburga, Sarańska, Soczi w okresie od 25 maja do 25 czerwca 2018 r.: władze rosyjskie wprowadziły obowiązek zameldowania we właściwym organie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w miejscu pobytu lub rejestracji w miejscu zamieszkania obywateli obcych i bezpaństwowców, przybyłych na pobyt czasowy (czasowe lub stałe zamieszkanie) w ciągu jednej doby od dnia przybycia. Nie obejmuje to obywateli obcych i bezpaństwowców, będących uczestnikami mistrzostw świata w piłce nożnej, Pucharu Konfederacji, jak też przedstawicieli FIFA, pokrewnych organizacji FIFA, konfederacji i narodowych stowarzyszeń, figurujących na liście FIFA.

  Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej podróżujący drogą lądową do Federacji Rosyjskiej tranzytem przez terytorium Republiki Białoruś zobowiązani są posiadać, oprócz wizy rosyjskiej, białoruską wizę tranzytową.

  W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi i uniemożliwianiem obywatelom państwa trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach, nie jest możliwe do odwołania udawanie się do Rosji od strony Białorusi przez ww. przejścia lądowe (dot. w szczególności jazdy samochodem na polskiej rejestracji).

  Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA ), Estonią (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i Ukrainą (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE).

   

  Od 15 maja 2017 r. jest  możliwe podróżowanie z Federacji Rosyjskiej i do Rosji drogą lotniczą tranzytem przez  port lotniczy w Mińsku. Pasażerowie przybywający rejsami z terytorium Białorusi lub odlatujący do Białorusi będą podlegać kontroli granicznej w miejscach odprawy międzynarodowej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: